Tin cậy

LEGO® Ninjago REBOOTED

apps
49.83MB
Tải về
Tải về 250k - 500k
Phiên bản 1.4.0 3 năm trước

Mô tả của LEGO® Ninjago REBOOTED

Help the Ninjas of Ninjago fight against the evil forces of the Overlord!

Now you can fight evil in Borg Tower as well as in Digiverse!

- Use your awesome ninja skills to avoid dangers and defeat enemies.

- Play as Kai, Cole, Jay or Zane!

- Climb up the elevator shaft and run through hallways with both vertical & side scrolling action!

- Collect LEGO bricks to unleash awesome power ups that help you in your mission.

- Play the story mode to defeat Cyrus Borg and the Overlord and save the inhabitants of Ninjago!

- Play the endless mode to see how high you can score!

For app support contact LEGO Consumer Service.

For contact details refer to http://service.lego.com/contactus

Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.

Read more on http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Giúp các ninja của Ninjago cuộc chiến chống lại các lực lượng tà ác của Overlord!

Bây giờ bạn có thể chống lại cái ác trong Borg Tháp cũng như trong Digiverse!

- Sử dụng kỹ năng ninja tuyệt vời của bạn để tránh nguy hiểm và kẻ thù thất bại.

- Nghe như là Kai, Cole, Jay hoặc Zane!

- Leo lên trục thang máy và chạy qua hành lang với cả hai chiều dọc và bên di chuyển hành động!

- Thu thập những viên gạch LEGO để mở ra up sức mạnh tuyệt vời giúp bạn trong nhiệm vụ của bạn.

- Chơi chế độ câu chuyện để đánh bại Cyrus Borg và Overlord và lưu các cư dân của Ninjago!

- Chơi các chế độ vô tận để xem như thế nào bạn có thể ghi bàn!

Để được hỗ trợ ứng dụng liên lạc LEGO dịch vụ tiêu dùng.

Chi tiết liên lạc tham khảo http://service.lego.com/contactus

Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải về ứng dụng này.

Đọc thêm về http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy và http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO và biểu tượng của LEGO là thương hiệu của Tập đoàn LEGO. © 2014 Tập đoàn LEGO.</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho LEGO® Ninjago REBOOTED

4.39
109
5
67
4
26
3
11
2
1
1
4

Đánh giá LEGO® Ninjago REBOOTED

Ngôn ngữ
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.72M 3588.51M

Thông tin APK về LEGO® Ninjago REBOOTED

Phiên bản APK 1.4.0
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên The LEGO Group


Tải về LEGO® Ninjago REBOOTED APK
Tải về